WARHAMMER 40,000:N KAMPANJASÄÄNNÖT

Alkuperäinen versio: Jeff Chua ja Matthias Weeks

+++ TAVOITTEET +++

PK-seudun kampanjalla on kolme tavoitetta:
- Pidä hauskaa! - Siitä tässä harrastuksesssa on kyse!
- Tapaa uusia harrastajia. - Tämä kampanjaa on loistava tekosyy tavata ja pelata muiden kaltaitesi pelaajien kanssa!
- Pidä hallussa eniten alueita kampanjan llopuksi - Warhammer 40,000 on pöytästrategiapeli, joten on soveltuvaa, että kampanjan voittaa se, jolla on eniten maata kampanjan lopuksi.

+++ OSALLISTUMISVAATIMUKSET +++

2000 pisteen maalattu Warhammer 40,000 -armeija ja halu pelata säännöllisesti. Ensimmäisen kuukauden aikana tarvitaan 1050 pisteen armeija, joten maalata ehtii kampanjan edetessäkin.

+++ KAMPANJAN PITUUS +++

Kampanja kestää 5 kuukautta ja koostuu 10 taistelusta. Kukin pelaaja pelaa yhden taistelun kahdessa viikossa kampanjan aikana.

+++ KAMPANJAN TAISTELUT +++

Kampanjan aikana kukin pelaaja on 5 kertaa hyökkääjänä ja 5 kertaa puolustajana. GM arpoo pelaajien hyökkäys- ja puolustusvuorot kampanjan alussa. Kunkin 2 viikon jakson alussa GM ilmoittaa hyökkääjät, ja hyökkääjille annetaan ilmoitus hyökkäysvuorosta. Hyökkääjän on otettava yhteyttä puolustajaan ja sopia pelipaikasta ja -ajasta. Jos puolustaja saa useita haasteita, hän saa valita, ketä vastaan hän haluaa taistella. Kun pelaajat on määritetty ja peliaika ja -paikka sovittu, hyökkääjä valitsee hyökkäyksen kohteeksi yhden puolustajan alueista (katso alla). Puolustaja valitsee tämän jälkeen alueella taisteltavan skenaarion. Jos hyökkääjä voittaa pelin, hän saa alueen haltuunsa. Jos peli päätty tasapeliin tai puolustajan voittoon, puolustaja pitää alueensa. Jos pelaaja ei pääse pelaamaan kahden viikon aikana, hänen armeijansa ei saa kokemusta, mutta hän saa pitää alueensa. Kampanjan tarkoituksena on saada pelaajat pelaamaan Warhammer 40,000:ta, mutta ei kuitenkaan rankaista niitä pelaajia, joilla on muutakin elämää ja jotka eivät saa pelisessiota mahtumaan tietyn kahden viikon jaksolle.

+++ PELIEN PELAAMINEN +++

Pelit voidaan pelata missä tahansa pelaajille sopivassa paikassa. Vakiopelipöydän mitat ovat 4'x6' (48"x72" eli 122x182 cm).

+++ PERÄÄNTYMINEN +++

Koska veteraaniyksiköt (katso alla) saavat kampanjassa yhä suuremman merkityksen, pelaaja voi perääntyä taistelusta, jos hän uskoo, ettei hän voi voittaa ja jos hän haluaa säästää yksiköitään. Pelaaja voi perääntyä, jos jompikumpi seuraavista ehdoista täyttyy:
- Pelaaja on menettänyt yli puolet aloitussvahvuudestaan ja on tappiolla.
- Pelaaja ei voi millään saavuttaa voittoehtoja.
Pelaajan on ilmoitettava petääntymisestään ennen joukkojensa liikuttamista minkä tahansa toisen vuoronsa jälkeisen vuoron alussa. Perääntyvä pelaaja häviää taistelun AUTOMAATTISESTI, oli pelin tilanne sillä hetkellä mikä tahansa.

+++ PELITULOSTEN RAPORTOINTI +++

Kumpikin pelaaja lähettää pelin jälkiraportin.
Kun GM on saanut tiedot kummaltakin pelaajalta, hän tekee tarvittavat muutokset ranking-listaan sekä armeijalistoihin.

+++ KAMPANJAN VAIHEET +++

Kampanja kuvaa joukkojen kasvua vastahavaitulla planeetalla. Tästä syystä kunkin pelaajan armeijaluettelo koostuu aluksi tavallisista perustiedostelujoukoista ja saa kampanjan edetessä myöhemmin vahvistuksia erikoisjoukoista. Armeijaluettelon organisaatiorajoitukset ja vahvistusten aikataulu on lueteltu alla.

PELIT VAHVISTUSPISTEET PISTEET ORGANISAATIORAJOITUKSET
1 ja 2 750 pistettä max. 750 1 HQ, 2-6 Troops, enintään 1 Fast Attack jokaista 2 Troops-valintaa kohden
3 ja 4 +250 pistettä max. 1000 1 HQ, 2-6 Troops, 0-3 Fast Attack
5 ja 6 +250 pistettä max. 1250 1 HQ, 2-6 Troops, 0-3 Fast Attack, enintään 1 Elite jokaista 2 Troops-valintaa kohden
7 ja 8 +250 pistettä max. 1500 1-2 HQ, 2-6 Troops, 0-3 Fast Attack, 0-3 Elite, enintään 1 Heavy Support jokaista 2 Troops-valintaa kohden
9 ja 10 +250 pistettä max. 1700 1-2 HQ, 2-6 Troops, 0-3 Fast Attack, 0-3 Elites, 0-3 Heavy Support
Selvennys: Kun saatavilla oleva pistemäärä kasvaa kierros kierrokselta, voit ostaa armeijaluetteloon uusia yksiköitä tai käyttää niitä täydentämään vajaamiehitettyjä yksiköitä. Nämä voivat olla yksiköitä, jotka ovat jo ansainneet Battle Honoureita kampanjan aikana. Jos sinulla on esimerkiksi 8-henkinen Space Marine Squad, joka on saanut +1 WS Battle Honourista kampanjassa, voit käyttää vaiheen 2, pelin 3 uusia 250:tä pistettä täydentämään ryhmän täysvahvuiseksi (10). Uudet 2 Marinea ostetaan normaalihinnalla (Battle Honour ei lisää hintaa, mutta sen vaikutus koskee myös näitä 2:ta uutta Marinea). Lisäpisteillä voi myös ostaa varusteita independent charactereille, lisää erikoisaseita yksiköille ja lisätä varusteita ajoneuvoihin (ansaituista Battle Honoureista ja XP:stä välittämättä), kunhan uusi yksikkö täyttää kaikki sääntöjen ja Codexin asettamat vaatimukset.

+++ VAHVISTUKSET +++

Kampanjanpelien välillä, kukin pelaaja voi ilmoittaa GM:lle, mitä joukkoja hän haluaa lisätä osastoonsa, kunhan organisaatiorajoitukset ja maksimipistemäärä eivät ylity. Kampanjan eri vaiheiden aikana tämä on tärkeä vaihe, jolla valmistat joukkosi tuleviin taisteluihin. Nykyisiin joukkoihin voidaan lisätä miehiä tai varusteita. Jos uusia yksiköitä listään, uudet yksiköt on oltava maalattuja ja valmiita peliin. Kun vahvistustiedot on saatu, pelaajan armeijaluettelo päivitetään Web-sivustossa ja uudet vahvistukset voivat alkaa kerätä taistelukokemusta. Jos yksikkö tuhoutuu kampanjan aikana eikä onnistu palautusheitossaan (katso kohta Battle Honoursin saaminen alla), pelaaja voi joko:
- Vahvistaa yksikköä uusilla alokkailla. YYksikkö pysyy samanlaisena armeijaluettelossa paitsi, että Battle Honours ja käyttämättömät kokemuspisteet menetetään.
- Korvata yksikön uudella haluamallaan yksiköllä, kunhan organisaatiorajoitukset ja maksimipistemäärä eivät ylity uuden valinnan vuoksi.

+++ ALUEET +++

Kullakin pelaajalla on alussa viisi aluetta hallussaan. Kuhunkin alueeseen liittyvät skenaariot ja erikoissäännöt on kuvattu alla. Ne skenaariot, joita ei löydy Warhammer 40,000:n sääntökirjasta, ovat Adeptus Ventosus Urbis -Web-sivuston Scenarios-osassa.

ALUE SKENAARIOT ERIKOISSÄÄNNÖT
Avarussasema Bunker Assault, Strongpoint Attack Viimeinen puolustusasema. Puolustajalla on käytössään 300 lisäpistettä, joilla hän voi hankkia mitä tahansa yksiköitä Codexistaan. Nämä ilmoitetaan kampanjan alussa, eikä niitä voi vaihtaa. Niitä ei voi myöskään käyttää missään muussa skenaariossa, eivätkä ne ole osa pelaajan armeijaluetteloa. Ne voivat olla mistä tahansa organsiaatiokaavion osasta. Kaikki hankitut miniatyyrit ja ajoneuvot on oltava koottuja ja maalattuja. Tämän 300 pisteen reservin koostumuksen tietävät vain pelaaja itse ja GM.
Kaupunkisiirtokunta Patrol, Prioritize and Cleanse, Clear and Consolidate Vältä tarkka-ampujien tulta ja väijytyksiä pimeyden turvin. Hyökkääjä hyökkää juuri ennen aamunkoittoa. Yötaistelusäännöt ovat voimassa pelin 2 ensimmäisen vuoron ajan.
Viidakko Rescue Mission, All or Nothing, Suicide Squad Metsää ei näe puilta. Sekä puolustaja että hyökkääjä voivat käyttää Infiltrate-sääntöä yhdelle yksikölle ja asettaa sen 18" päähän vihollisesta sanoivat skenaarion säännöt mitä tahansa. Tämä yksikkö ei saa olla ajoneuvo, walker tai kuljetusajoneuvossa oleva yksikkö.
Öljynjalostamo Take and Hold, Sabotage, Fuel Depot Raid Kaikkien ajoneuvojen polttoaine on vähissä. Pelaajan on heitettävä d6 jokaiselle ajoneuvolleen, joka haluaa liikkua liikkumisvuoron aikana, Bike Squadronit, Dreadnoughtit, Sentinelit, Talos, ja Wraithlordit mukaan lukien. Jos nopanheiton tulos on 1, ajoneuvot ja useimmat squadronit matelevat d6" eteenpäin, eivätkä voi liikkua, ampua tai hyökätä tällä vuorolla. Skimmerit ajautuvat satunnaiseen suuntaan d6". Jos heitto on 2-6, liikkuminen ja vuoro tapahtuu normaalisti.
Aavikko Cleanse, Recon, Escalating Scouting Engagement Avoin maasto! Puolustaja voi suorittaa Preliminary Barragen 1d6 vihollisyksikölle, jotka ovat pöydällä pelin alkaessa. Puolustaja saa valita, mitkä d6 yksikköä ovat hyökkäyksen kohteena. Hänen on silti heitettävä 1d6:lla 6, jotta yksikölle tapahtuu jotain. Jos yksikköön osuu, se ottaa d6 woundia, normaalein armor save -heitoin.

+++ BATTLE HONOURSIN SAAMINEN +++

Kampanjan taisteluiden aikana yksiköt, ajoneuvot, ja hahmot voivat saada Battle Honoureita taistelukokemuksen myötä. Kampanjan loppupuolella joukkojen veteraanistatus ja erikoiskyvyt voivat ratkaista planeetan kohtalon.
Kunkin pelin jälkeen kummankin puolen joukot saavat taistelukokemusta. Henkiin jäänyt yksikkö on määritetty seuraavasti: Yksikön vahvuus on ainakin 50 % aloitusvahvuudesta; independent characterilla on ainakin 1 wound jäljellä; ajoneuvo on liikuntakykyinen.
Tarvitaan palautusheitto 4+, jotta yksikkö saadaan seuraavaan taisteluun, jos pelin lopussa:
- Kyseinen ajoneuvo on tuhottu tai liikuntakyvytön.
- Independent Character on tapettu.
- Ryhmä on alle 50 %:ssa alkuperäisvahvuuddestaan tai tuhottu täysin.
Jos palautusheitto onnistuu, yksikkö on ruhjeilla, mutta lääkintämies/mekaanikko saa paikattua vahingot ennen seuraavaa taistelua. Yksikkö saa näin ollen taistelukokemusta juuri pelatusta pelistä. Jos palautusheitto epäonnistuu, yksikkö tuhoutuu täysin ja menettää ansaitsemansa taistelukokemuksen ja Battle Honoursin, koska se on korvattava kokemattomilla joukoilla.
Huomautus: Ajoneuvot, jotka ovat osa ryhmää ja hahmot, jotka on liitettävä ryhmään (eli Commissarit ja Veteran Sergeantit) eivät saa taistelukokemusta tai Battle Honouria.
Kunkin kahden viikon jakson jälkeen kunkin pelaajan armeijaluettelo päivitetään Web-sivustossa pelaajien raportoiman taistelukokemuksen mukaan. Pelaaja voi koska tahansa ilmoittaa GM:lle ja pyytää vaihtamaan ansaitsemansa taistelukokemuksen nopanheittoon sopivasta alla olevasta Battle Honours -taulukosta. Battle Honour kirjataan pelaajan armeijaluetteloon ja hyödyttää yksikköä loppukampanjan ajan, kunnes yksikkö tuhoutuu.

+++ TAISTELUKOKEMUSTAULUKKO +++

Voittajan henkiin jäänyt yksikkö +40 XP
Hävinnen tai tasapelin pelanneen puolen henkiinjäänyt yksikkö +20 XP

+++ VETERAANIRYHMÄN BATTLE HONOURS -TAULUKKO +++

(1 nopanheitto vaatii 80 XP)
d6NIMIERITYISOMINAISUUDET
1Rauhallinen tulessa+1 Leadership (maksimiarvo=10. Jos Leadership on jo 10, heitä uudelleen.)
2Raivokkaat taistelijat+1 WS (maksimiarvo=5. Jos Weapon Skill on jo 5, heitä uudelleen.)
3Vakaa tähtäys+1 BS (maksimiarvo=5. Jos Ballistic Skill on jo 5, heitä uudelleen.)
4Silkkaa voimaa+1 Strength (maksimiarvo=5. Jos Strength on jo 5, heitä uudelleen.)
5Katkeroitunut+1 Toughness (maksimiarvo=5. Jos Toughness on jo 5, heitä uudelleen.)
6Lähitaisteluspesialistit+1 Attack

+++ ELIITTIRYHMÄN BATTLE HONOURS -TAULUKKO +++

(1 nopanheitto vaatii 120 XP)
d6NIMIERITYISOMINAISUUDET
1Nopea eteneminenYksikkö on uskomattoman nopea. Se voi liikkua d6" suoraan eteenpäin ampumisen sijaan ammuntavaiheessa.
2UrheusYksikkö ei tunne pelkoa. Se voi jättää huomiotta kaikki morale- tai pinning-heitot, jotka sen pitäisi suorittaa.
3Raivokas hyökkäysYksikkö taistelee lähitaistelussa erittäin tarkasti. Se osuu vastustajaan aina heitolla 3+ WS-arvoista välittämättä.
4Päätön raivoYksikkö ajaa itsensä raivoksi ennen taistelua. Se voi yrittää jättää haavan huomiomatta heitolla 4+ epäonnistuttuaan armor save ?heitossaan. Power Weaponit ja aseet, joiden S > 2*T kumoavat tämän kyvyn.
5Tarkka ammuntaYksikössä on tarkkoja ampujia, jotka löytävät heikon kohdan mistä tahansa panssarista. Osumisheitolla 6 tehdään haava, johon ei voi yrittää saving throw'ta.
6Voimakas lyöntiYksiköllä on yliluonnolliset voimat. Lähitaistelun osumisheitolla 6 tehdään haava, johon ei voi yrittää saving throw'ta.

+++ HAHMON BATTLE HONOURS -TAULUKKO +++

(1 nopanheitto vaatii 120 XP)
d6NIMIERITYISOMINAISUUDET
1Torjuva puolustusHahmo on erittäin kyvykäs itsepuolustuksessa ja iskujen torjunnassa. Kaikki base-to-base-kontaktissa olevat hyökkääjät menettävä yhden attackin (minimi A-arvoon silti 1)
2Kuuluisa tuhoajaTämä hahmo on saanut kampanjassa mainetta vaarallisena ja pelottavana vihollisena. Kaikki vihollisyksiköt 12" säteellä hahmosta saavat -1 kaikkiin Leadership- tai Morale-heittoihin
3Pelottava hyökkäysTämä hahmo syöksyy lähitaisteluun erittäin raivokkaasti. Hän saa +d3 lyöntiä hyökätessään tavallisen +1:n sijaan
4Pyhitetyt aseetHahmon aseet vaikuttavat olevan jumalten siunaamia. Hän voi heittää uudelleen minkä tahansa yhden ammuntaheiton tai lähitaisteluheiton kullakin vuorolla.
5Loikka Hahmo voi loikata yliluonnollisesti, jolloin hän voi lyödä haluamaan vihollista lähitaistelussa. Hän voi sijoittaa itsensä minne tahansa base-to-base-kontaktiin yksikössä, jonka kimppuun hän hyökkää.
6SalamarefleksitHahmolla on salamannopeat refleksit. Hän voi käyttää 4+ Invulnerable save -heittoa normaalin armor save -heiton sijaan.

+++ AJONEUVON BATTLE HONOURS -TAULUKKO +++

(1 nopanheitto vaatii 120 XP)
d6NIMIERITYISOMINAISUUDET
1MaastomuokkauksetAjoneuvo voi heittää uudelleen difficult terrain -testit.
2NopeaAjoneuvo ampuu aseillaan, kuin se olisi Fast. Ordnancea varten on silti oltava paikoillaan. Ajoneuvot, joilla on tämä ominaisuus (fast), voivat heittää uudelleen.
3Vahvistettu panssariGlancing Hits -taulokon heittoihin tulee -1. Tulos, joka on alle 1, on 1. Jos ajoneuvo on open-topped, tämä vahvistettu panssari kumoaa tavallisen +1-modifikaation glancing hits -taulukossa.
4PanssarinmetsästäjätAjoneuvo saa +1 kaikkin armour penetration -heittoihin, jotka sen aseet tekevät
5Vakaa miehistöAjoneuvon 'Crew Stunned' -tulokset ovat 'Crew Shaken'
6Tehokkaat ampujatMääritä ase ampumisvaiheen alussa. Tämän vuoron ajan sillä aseella saa heittää uudelleen kaikki ohiammunnat. Ordnance-asella voidaan scatter-nopat heittää uudelleen. Linkitetyt aseet eivät saa tästä lisäbonusta.